Ba Biện Pháp Hành Tịnh Thiền Chủ Yếu

Một số điều kiện nên lưu ý Khi Thiền Định. – Tư tưởng thanh thản, đừng bận tâm tới bất kể chuyện gì, đừng trong mong kết quả luyện thiền ra sao, hãy trải nghiệm hết sức ở chính thực nghiệm.Hầu hết những cái gì mà Thiền cần hiển lộ cho mọi người thì Thiền sẽ định hướng đến mọi người – Thiền Định sẽ không có yếu tốt chạy theo và và chưa từng có cố sức mạnh bạo gì hết nên các bạn Không nên và đừng lo âu.Hãy để nỗ lực luyện thiền của bạn dễ chịu thêm đều đặn, hãy relax cùng thiền thiền là gì – Luyện Thiền 1 cách dễ chịu,im dịu, không...

Chi Tiết