Một số đổi mới cách dạy học sinh khối tiểu học

Bộ giáo dục luôn cải tiến và áp dụng các cách dạy học tích cực, sử dụng thành thục các trang thiết bị dạy học thiết yếu nhằm nâng cao chất lượng dạy và học và tạo sự say mê trong nghiên cứu cho các em.

Thầy cô dạy kèm tiểu học các lớp sau:

  • Gia sư dạy lớp 1
  • Giáo viên dạy lớp 2
  • Gia sư lớp 3
  • Gia sư dạy kèm lớp 4
  • Gia sư dạy lớp 5

Những phương pháp giảng dạy chuẩn mới đang được triển khai trong nhà trường đạt hiệu quả cao:

+ Phương pháp lấy người học làm trung tâm: Chú trọng theo sát đến từng cá nhân học trò, nắm được các điểm mạnh, điểm yếu của các em để có hướng đào tạo tốt nhất.

+ Phương pháp vấn đáp, giao tiếp: Luôn luôn trò chuyện với học viên để hiểu được tâm tư, suy nghĩ, ước mốn của các em trong việc học ở lớp cũng như việc học tại nhà.

+ Phương pháp rèn luyện tính tự giác, chủ động nghiên cứu của học sinh: nâng cao phương pháp tự học, đưa ra những ý tưởng trong cách suy nghĩ về mọi bài tập cơ bản và nâng cao.

Hotline:

 Nguồn:http://goo.gl/Gsw2X6