Giới thiệu ứng dụng [BlackBerry 10] Profile Manager – tự chuyển chế độ rung/chuông theo giờ

Giới thiệu ứng dụng [BlackBerry 10] Profile Manager – tự chuyển chế độ rung/chuông theo giờ

Chúng ta muốn điện thoại BlackBerry 10 tự động thay đổi thành chế độ rung khi đến giờ ngủ hoặc giờ đi làm, và bật trạng thái chuông trở lại khi sáng sớm hoặc tan sở? Sử dụng ứng dụng miễn phí Profile Manager, bạn hoàn toàn thực hiện mong muốn đó một cách dễ dàng.

Tiện ích này có thể cho phép bạn cài đặt thời điểm để thiết bị tự động đổi profile âm thanh, ví dụ mình cài là 11 giờ đêm đổi thành rung, tới 5 giờ sáng ngày mai thì thay thế qua chuông, lặp lại từ thứ 2 đến thứ 6. Bên cạnh đó bạn còn có thể thiết lập tự động tắt mở Bluetooth, chặn cuộc gọi, đổi hình nền màn hình chính hoặc màn hình khóa.
Profile Manager không những cho phép máy đổi profile theo giờ mà còn hỗ trợ hết các tính năng nói trên khi bạn bỏ máy vào hoặc rút máy ra khỏi holster (bao có cảm biến riêng cho các điện thoại BlackBerry).